Ayın Öğrencisi Etkinliği Başladı.

Ayın Öğrencisi Etkinliği Başladı.

Okulumuz Onur Kurulu, Disiplin Kurulu ve Demokrasi ve İnsan Hakları Kulübü tarafından Ayın Öğrencisi etkinliği başlatılmıştır.

18.09.2016 2118

BAĞCILAR EDİP İPLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

‘’AYIN ÖĞRENCİSİ ‘’ ETKİNLİĞİ

 

Okulumuz  Onur Kurulu, Disiplin Kurulu ve Demokrasi ve İnsan Hakları Kulüpleri tarafından   “Ayın Öğrencisi” etkinliği başlamıştır.

 Aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda her ay  bir öğrencimiz “Ayın Öğrencisi” seçilecektir.

 

ÇALIŞMANIN AMACI

·  Her ay kişilikli, başarılı,  dürüst ve ideal öğrenci davranışı sergileyen öğrencileri “Ayın Örnek  Öğrencisi” olarak seçmek, ödüllendirmek ve onurlandırmak, öğrencileri olumlu davranmaya yönlendirmek.     

·  Ayın örnek öğrencisini seçerek öğrencilerin başarılı, ahlaklı, terbiyeli ve saygılı olmanın teşvik edici davranışlar olduğunun önemini kavratmak     

·  Öğrencilerdeki okula uyum sürecini etkinleştirmek.

 

UYGULAMA

Ø  Okulumuzda, öğrenciler her ay başarı ve gösterdikleri olumlu davranışlara göre değerlendirilerek ayın öğrencileri seçilmektedir.

Ø  Her ay her şubeden bir öğrenci sınıf rehber öğretmeni tarafından ayın öğrencisi olarak belirlenir. Bu belirlemeyi yaparken o sınıfın dersine giren öğretmenlerin görüşünü de alır.

Ø  Sınıf öğretmenin verdiği puanın %70’i Komisyonun verdiği puanın %30’u toplanarak en yüksek puan alan öğrenci ayın öğrencisi seçilir.

Ø  Bir sınıftan o ay için aday olmayı gerektirecek özelliklere sahip bir öğrenci yoksa o sınıftan aday gösterilmeyebilir.

Ø  Öğrencilerin disiplin durumları dikkate alınacaktır.

Ø  Seçimler ayın son haftasında yapılacak ve sonraki ayın ilk haftası ödüllendirme yapılacaktır.

Ø  Ayın öğrencisi seçilmiş bir öğrencinin başka bir ayda yeniden aday gösterilemez. Yıl sonunda ayın öğrencilerinden birisi yılın öğrencisi seçilir.

Ø  Ayın öğrencisi okulumuzun web sayfasında yayınlanır ve ödül verilir.

Ø  Puanlamada her kritere için (en az 0 en fazla 4 puan verilir ) değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır.

 

 

AYIN ÖĞRENCİSİ SEÇİM KRİTERLERİ

EN FAZLA PUAN

A

OKUL KURALLARINA UYUM 

36

1

Okula zamanında gelir

4

2

Okulda yapılan törenlere/törenlerde gerekli özeni gösterir

4

3

Kılık - Kıyafet yönetmeliğine uygun giyinir

4

4

Daima tertipli ve temizdir

4

5

Okul eşyalarına zarar vermeyip özenle korur

4

6

Dersin işlenişini bozan kurallardan kaçınır

4

7

Okul kurallarına uyar

4

8

Bütün öğretmenlerine saygılı davranır

4

9

Zararlı alışkanlığı yoktur

4

B  

OKUL BAŞARISI

20

1

Okul başarısını artırmak için çaba sarf eder, gayretlidir

4

2

Ödevlerini aksatmadan ve zamanında yapar.

4

3

Derse katılıma özen gösterir

4

4

Derste işlenecek konu için hazırlıklı gelir

4

5

Ders araç-gereç ve kitaplarını muntazam getirip kullanır

4

ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

16

 

Arkadaşlarına saygılı davranır

4

 

Arkadaşları ile kaba, aşağılayıcı ve küfürlü konuşmaz

4

 

Arkadaşları tarafından sevilir

4

 

Doğru sözlüdür, yalana başvurmaz

4

D

OKUL ETKİNLİKLERİNE KATILIM

16

 

Okul etkinliklerinde görev almaya isteklidir

4

 

İlçe/İl çapında düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır

4

 

Sportif faaliyetlerde okulumuzu ve sınıfını temsil eder

4

 

Eğitsel Kulüp çalışmalarına katılır

4

ÇEVRE BİLİNCİ

12

 

Oturduğu sırayı ve masayı temiz kullanır.

4

 

Sınıfı ve Okulu temiz tutmaya özen gösterir

4

 

Okul kaynaklarını israf etmez(Su, Elektrik, Okul-araç gereçleri)

4

TOPLAM

100