Muhasebe Finansman Alanı

14.05.2013 5168

 

Muhasebe ve Finansman Alanı

 

Muhasebe ve finansman alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

 

Alanın Amacı

 

Hesap planı sistemini oluşturan, beyannameye esas teşkil eden bilgi ve belgelerin intikalini sağlayan, beyannameleri düzenleyen bilgisayarı kullanan, defterleri mevzuata göre tutan, firmanın kredi ve cari hesap durumunu takip eden, koordinasyon sağlayan yazışma ve raporları yazan, Sosyal Güvenlik Kurumu işlemleri hakkında bilgi sahibi olan nitelikli kişidir.

 

Görevleri

 

1. Hesap planı sistemini oluşturmak.
2. Beyannameye esas teşkil eden bilgi ve belgelerin intikalini sağlamak.
3. Beyannameleri düzenlemek.
4. Bilgisayar kullanmak.
5. Defterleri tutmak.

 

Meslek Elemanında Aranan Özellikler  

 

1. Meslek ile ilgili bilgi birikimi ve becerilere sahip olmak
2. Dikkatli olmak
3. Dürüst olmak
4. Etkili ve güzel konuşmak
5. Güler yüzlü olmak
6. İnsan ilişkilerine özen göstermek
7. Ekip çalışmasına uygun olmak
8. Yeniliklere açık olmak
9. Sır saklayabilmek

 

Çalışma Ortamı ve Koşulları

 

Muhasebe hizmetleri genellikle büro ortamında yürütülmektedir. Temiz büro ortamlarında, işçi sağlığı ve işçi güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. Muhasebe de kullanılan bildirge ve beyannameler günlü olduğundan, vergi ve yükümlülükler yerine getirilirken zaman çok önemlidir. Yükümlülüklerin gününde yerine getirilmesi zorunludur.

 

Eğitim ve Kariyer İmkanları

 

Meslek eğitimi, ortaöğretimde Anadolu Meslek Liselerinde verilmektedir. Bu okullardan mezun olanlar meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine yeterli puan almaları durumunda geçiş yaparak ön lisans düzeyinde eğitim alırlar. Ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçebilirler.


Detaylı bilgi için tıklayınız.