Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerimiz

20.10.2017 616

VİZYONUMUZ

Evrensel Eğitim ve Öğretim İlkeleri doğrultusunda toplumsal değişmeyi sağlayacak kuşaklar yetiştirerek bilgi ve becerinin toplumsal refaha dönüşmesine öncülük eden bir kurum olmaktır.

MİSYONUMUZ

Bölgemizde ve ilçemizde en iyi eğitim hizmeti ve mesleki bilgileri veren ticaret meslek lisesi olmak ve tüm gençlerimizin ilgi, istek ile yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmelerini sağlayarak, toplumsal kalkınmanın itici gücü olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

1-Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını korumak

2-En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır anlayışı

3-Karşılıklı güven ve dürüstlük

4-Sabırlı, hoşgörülü ve kararlı olmak

5-Toplum yararını gözetmek

6-Araştırmacı ve girişimci olmak

7-Bireysel farkları önemsemek

8-Yeniliklere açık olmak

9-Teknolojik gelişimleri izlemek ve kullanmak

10-Ekip ve grup çalışmasını önemsemek

11-Demokrasinin gerekliliğine inanmak

12-Hukukun üstünlüğüne inanmak

13-Planlı ve programlı çalışmak

14-Doğaya önem vermek