T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BAĞCILAR - Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Muhasebe Finansman Alanı

Muhasebe ve Finansman Alanı

Muhasebe ve finansman alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Alanın Hedefleri

Dünyada ve ülkemizde elektronik ticaret ve teknoloji hızla gelişmektedir. Buna bağlı olarak ticarette yaygınlaşmaktadır. Gelişme ve değişimlere göre de muhasebe belgelendirme, kayıt, raporlama, analiz ve yorumlama yöntemlerinde de gelişmeler ve değişimler olmaktadır. Ticari yaşamda işletmelerin başarılı yönetilebilmesi işletmelerde muhasebe kayıtlarının ve bunun sonucu alınan raporların doğru yorumlanması ve analiz edilmesi ne bağlıdır. Muhasebe ve finansman alanında çalışanların teknolojideki ve ticari yaşamdaki yenilikleri takip etmesi uyum sağlaması kayıt, raporlama, analiz ve yorumlamaları daha doğru ve hızlı yapmalarını sağlayacaktır. Gününüzde ticari yaşamı düzenleyen kanun, yönetmelik ve kurallar hızla değişmeye başlamıştır. Muhasebe ve finansman alanında çalışanlar kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri yakından takip edebilmelidir.

Alan Ortak Kazanımları

• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda muhasebe işlemlerinde, defter ve belge düzenleme işlemlerini ilgili mevzuatlara uygun olarak yapar.

• Standart Türk klavyesinde, uygun vuruş tekniğiyle süreli metinler yazar.

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kelime işlemci, elektronik tablolama, sunu hazırlama yazılımlarında uygulamalar yapar.

• Matematik kurallarına uygun olarak mesleki matematik işlemlerini yapar.

Muhasebe ve Finansman Mesleğinin Görevleri

1. Hesap planı sistemini oluşturmak. 
2. Beyannameye esas teşkil eden bilgi ve belgelerin intikalini sağlamak.
3. Beyannameleri düzenlemek. 
4. Bilgisayar kullanmak.
5. Defterleri tutmak.

Meslek Elemanında Aranan Özellikler  

1. Meslek ile ilgili bilgi birikimi ve becerilere sahip olmak
2. Dikkatli olmak 
3. Dürüst olmak 
4. Etkili ve güzel konuşmak 
5. Güler yüzlü olmak
6. İnsan ilişkilerine özen göstermek
7. Ekip çalışmasına uygun olmak
8. Yeniliklere açık olmak
9. Sır saklayabilmek

Bilgisayarlı Muhasebe Dalına Ait Kazanımlar

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda genel muhasebe kayıt işlemlerini ve raporlamalarını Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne ve ilgili mevzuata göre yapar.

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayarda muhasebe paket programı kullanarak ön muhasebe ve muhasebe işlemlerini Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne göre yapar.

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda şirket işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak yapar.

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ürün maliyet hesaplamalarını ve muhasebe kayıtlarını ilgili mevzuata uygun olarak yapar.

• Muhasebe ve Finansman hizmetleri ile ilgili mesleki terimleri yabancı dil ile ifade eder.

Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Dalına Ait Kazanımlar

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda dış ticaret işlemlerini mevzuata uygun olarak yapar.

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda dış ticaret muhasebe kayıtlarını mevzuata uygun olarak yapar.

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda dış ticaret mevzuatına göre ithalat, gümrük banka ve kambiyo işlemlerini yapar.

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda dış ticarette teslim ve ödeme işlemlerini mevzuata uygun olarak yapar.

• Muhasebe ve finansman hizmetleri ile ilgili mesleki terimleri yabancı dil ile ifade eder.

Finans ve Borsa Hizmetleri Dalına Ait Kazanımlar

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda banka işlemlerini bankacılık mevzuatına uygun olarak yapar.

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sermaye piyasası kayıtlarını Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne ve mevzuata göre yapar.

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sermaye piyasası işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak yapar.

• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hisse senedine, tahvile, repoya ve Borsa İstanbul piyasalarına finansal yatırım yapar.

• Muhasebe ve finansman hizmetleri ile ilgili mesleki terimleri yabancı dil ile ifade eder.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

 Muhasebe hizmetleri genellikle büro ortamında yürütülmektedir. Temiz büro ortamlarında, işçi sağlığı ve işçi güvenliği açısından önemli bir risk bulunmamaktadır. Muhasebe de kullanılan bildirge ve beyannameler günlü olduğundan, vergi ve yükümlülükler yerine getirilirken zaman çok önemlidir. Yükümlülüklerin gününde yerine getirilmesi zorunludur.

Eğitim ve Kariyer İmkanları

Meslek eğitimi lise düzeyinde Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı olarak Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde verilmektedir.  Lise eğitiminden sonra ÖSYM´nin yapacağı sınav neticesinde başarılı olanlar ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim de alabilirler.Ön lisans programını tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili lisans programlarına geçebilirler.

13-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-202013-06-2020

Muhasebe ve Finansman alanınından mezun olan öğrencilerimizin yerleşebileceği lisans ve önlisans programları aşağıdaki gibidir. Lisans programlarının süresi 4 yıldır. Ön lisans mezunları DGS ile Lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.(http://meslekitanitim.meb.gov.tr/#alanlar)

15-06-202015-06-2020

Mesleğim Hayatım portalı için tıklayınız.


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 14.05.2013 - Güncelleme: 15.06.2020 21:44 - Görüntülenme: 7219
  Beğen | 13  kişi beğendi